Μια διπλή καταστροφή: Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την ατμοσφαιρική ρύπανση

1
Μελέτη δείχνει τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ατμοσφαιρική ρύπανση, επηρεάζοντας έτσι περαιτέρω τη θνησιμότητα παγκοσμίως Μια νέα μελέτη έδειξε ότι η μελλοντική κλιματική αλλαγή...